Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Rożko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SIMPLIKA Paulina Rożko, ul. Rolna 179 lok. 19, 02 – 729 Warszawa, NIP: 9661901348; REGON: 362247912. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi, realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami. Szczegółowa informacja w przedmiocie zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności